Publications

Lundälv, Jörgen, Nilsson, Elisabet M., Eriksson, Magnus (2022). Kriskommunikation till utsatta brast under pandeminTidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 15 oktober.

Nilsson, Elisabet M., Lundälv, Jörgen, & Eriksson, Magnus (forthcoming). Design opportunities for future development of crisis communication technologies for marginalised groups – Co-designing with Swedish disability organisations. Journal of Enabling Technologies, 16(3), 159-171. https://doi.org/10.1108/JET-01-2022-0006

Lundälv, Jörgen; Nilsson, Elisabet M.; and Eriksson, Magnus (2022). Covid-19 Pandemic Coping Strategies in a Complex Landscape of Crisis Communication: A Participatory Study with Disability Organisations in Sweden. Baltic Screen Media Review, 10(1), 140-161. https://doi.org/10.2478/bsmr-2022-0010

Lundälv, Jörgen; Eriksson, Magnus; Nilsson, Elisabet M.; Lindberg, Lars (2022). Conducting remote participatory research of disability and Covid-19 via disability organisations in Sweden – A valid method? Oral presentation at the 6th International Conference on Disability and Development: Disability and COVID-19, March 14–17, ICED – International Centre for Evidence in Disability, London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Eriksson, Magnus; Lundälv, Jörgen; and Nilsson, Elisabet M. (2021). Challenging norms of crisis preparedness by listening  to voices from the (dis)ability movement in Sweden. In Proceedings of the International Crisis and Risk Communication Conference, 4, 19-22, Orlando Fl: Nicholson School of Communication and Media. https://doi.org/10.30658/icrcc.2021.05

Eriksson, Magnus; Lundälv, Jörgen; and Nilsson, Elisabet M. (2021). Challenging norms of crisis preparedness by listening  to voices from the (dis)ability movement in Sweden. Poster presentation at the International Crisis and Risk Communication Conference, March 8–10, University of Central Florida, USA. https://communication.ucf.edu/icrcc/poster-presentations/

Lundälv, Jörgen; Nilsson, Elisabet M.: and Eriksson, Magnus (2021). Rapport 1: Normkreativ krisberedskap – Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier. Rapport, RISE, Malmö Universitet, Göteborgs Universitet.

Eriksson, Magnus; and Elisabet M. (2020). Project report: Co-designing methods for exploring communication and security concerns in crisis situations. Report, RISE, Malmö Universitet. 

Last Updated on 2022-11-24