Publications & Press

PUBLICATIONS

Nilsson, Elisabet M., Eriksson, Magnus, & Lundälv, Jörgen (forthcoming). Live, remote, and disability-inclusive HCI research and practice – An exploratory workshop with representatives from Swedish Disability Rights Organisations. In Proceedings of NordiCHI 2024: Live – Uniting HCI for a Hyperlocal and Global Experience, October 15–16, 2024, Uppsala, Sweden.

Eriksson, Magnus, Nilsson, Elisabet M., Lundälv, Jörgen (2023). A Scoping Review of Research Exploring Working Life Practices of People with Disabilities During the COVID-19 Pandemic. Review articles. Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR), 25(1), 241-255. https://doi.org/10.16993/sjdr.1012

Nilsson, Elisabet M., Lundälv, Jörgen, & Eriksson, Magnus (2023). Teleworking Life of Disabled Workers in Sweden – Promoting Autonomy and Emancipation, or not? Oral presentation at the ALTER 2023 European Society for Disability Research 11th conference annuelle “Protection, Autonomie, Emancipation, June 28-30, Centre de colloques Campus Condorcet, Aubervilliers, Paris, France.

Lundälv, Jörgen, Eriksson, Magnus, & Nilsson, Elisabet M. (2023). Co-designing future working life for people with disabilities
– Learning from experiences gained during the Covid-19 pandemic. Presentation at the NNDR 2023 – NNDR 16th Research Conference, Reykjavik, May 10–12,

Nilsson, Elisabet M., Lundälv, Jörgen, & Eriksson, Magnus (2022). Design opportunities for future development of crisis communication technologies for marginalised groups – Co-designing with Swedish disability organisations. Journal of Enabling Technologies, 16(3), 159-171. https://doi.org/10.1108/JET-01-2022-0006

Lundälv, Jörgen; Nilsson, Elisabet M.; and Eriksson, Magnus (2022). Covid-19 Pandemic Coping Strategies in a Complex Landscape of Crisis Communication: A Participatory Study with Disability Organisations in Sweden. Baltic Screen Media Review, 10(1), 140-161. https://doi.org/10.2478/bsmr-2022-0010

Lundälv, Jörgen; Eriksson, Magnus; Nilsson, Elisabet M.; Lindberg, Lars (2022). Conducting remote participatory research of disability and Covid-19 via disability organisations in Sweden – A valid method? Oral presentation at the 6th International Conference on Disability and Development: Disability and COVID-19, March 14–17, ICED – International Centre for Evidence in Disability, London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Eriksson, Magnus; Lundälv, Jörgen; and Nilsson, Elisabet M. (2021). Challenging norms of crisis preparedness by listening  to voices from the (dis)ability movement in Sweden. In Proceedings of the International Crisis and Risk Communication Conference, 4, 19-22, Orlando Fl: Nicholson School of Communication and Media. https://doi.org/10.30658/icrcc.2021.05

Eriksson, Magnus; Lundälv, Jörgen; and Nilsson, Elisabet M. (2021). Challenging norms of crisis preparedness by listening  to voices from the (dis)ability movement in Sweden. Poster presentation at the International Crisis and Risk Communication Conference, University of Central Florida, USA. March 8–10 https://communication.ucf.edu/icrcc/poster-presentations/

REPORTS

Lundälv, Jörgen; Eriksson, Magnus; and Nilsson, Elisabet M. (kommande). Rapport: Enkätstudie med arbetsgivare inom offentlig sektor om inkluderande hybridvideomöten. Projektrapportering, Göteborgs Universitet, RISE, Malmö Universitet.

Lundälv, Jörgen; Eriksson, Magnus; and Nilsson, Elisabet M. (2024). Rapport: Enkätstudie med funktionsrättsorganisationer om inkluderande hybrida videomöten. Projektrapportering, Göteborgs Universitet, RISE, Malmö Universitet.

Nilsson, Elisabet M.; Eriksson, Magnus; and Lundälv, Jörgen (2024). Dokumentation: Workshop # 3 Framtidens arbetsplats. Projektrapportering, Malmö Universitet, RISE, Göteborgs Universitet.

Nilsson, Elisabet M.; Eriksson, Magnus; and Lundälv, Jörgen (2024). Dokumentation: Workshop # 2 Framtidens arbetsplats. Projektrapportering, Malmö Universitet, RISE, Göteborgs Universitet.

Lundälv, Jörgen; Eriksson, Magnus; and Nilsson, Elisabet M. (2023). Working life of people with disabilities during the Covid-19 pandemic: An interview study conducted in Sweden. Report, Gothenburg: University of Gotheburg. ISBN 978-91-527-8489-1

Nilsson, Elisabet M.; Lundälv, Jörgen; and Eriksson, Magnus (2023). Dokumentation: Workshop # 1 om inkluderande hybridmöten. Projektrapportering, RISE, Malmö Universitet, Göteborgs Universitet.

Lundälv, Jörgen; Nilsson, Elisabet M.; and Eriksson, Magnus (2021). Rapport 1: Normkreativ krisberedskap – Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier. Rapport, RISE, Malmö Universitet, Göteborgs Universitet. ISBN 978-91-89385-18-4

Eriksson, Magnus; and Elisabet M. (2020). Project report: Co-designing methods for exploring communication and security concerns in crisis situations. Report, RISE, Malmö Universitet. 

PRESS, MEDIA & PUBLIC SPEAKING

2023-11-28: Upp och ner: funktionsrättsorganisationernas roll som kommunikatörer i kris
Föredrag på Krissamverkan Västra Götaland: Tillsammans bygger vi civil beredskap

2023-09-25: När krisen kommer – här finns luckor i beredskapen – om funktionshinder och en pandemi
Föredrag vid Folkbildningsdagar med beredskap & “preppning”, Folkuniversitetet i Falun

2023-02-16: Krisberedskap för personer med funktionsnedsättning under Covid-19-pandemin
Presentation för Länsstyrelserna och Myndigheten för Delaktighet, nätverksträff i funktionshindersuppdraget, Stockholm

2022-11-23: PSFunk – Funktionsrättsfrågor i höstens val och tillgänglighet i kris. Funktionsrätt/Swedish Disability Rights Federation and Swedish Radio. https://www.youtube.com/watch?v=_XxxSOTVg4I

2022: Brister i krisberedskap, Tidningen Afasi (4)

2022-10-15: Kriskommunikation till utsatta brast under pandemin
Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle

2022-10-13: Brister i krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar, Göteborgs universitet

2022-09-08: Skånes taltidning
Har du arbetat eller hållit på med föreningsverksamhet under pandemin? Forskare i Malmö och Göteborg vill veta hur åren  med covid varit för personer med funktionsnedsättning. Kanske kan erfarenheterna få fler i arbete.

2022-08-30: Hur har ditt arbetsliv sett ut under Covid-19 pandemin?
Hjärnskadeförbundet HjärnkraftLast Updated on 2024-06-03